Vị trí lắp quạt trần sai lầm mà nhà nào cũng mắc phải