Vết nứt tường, phồng rộp sơn nên xử lý như thế nào?