Thiết kế thi công nhà ở và vai trò của việc chống thấm