Thiết kế ngoại thất là gì – vấn đề nhiều người quan tâm