Tại sao trần nhà lại bị dột sau một thời gian sử dụng?