Tag - vitamin B3

Các loại vitamin B có trong thực phẩm nào?

vitamin B là tên gọi được dùng chung chỉ một nhóm vitamin có tính năng hòa tan được trong nước nhóm vitamin này rất quan trọng trong việc trao đổi chấtTheo Y học, vitamin B là tên gọi được dùng chung chỉ một nhóm vitamin có tính năng hòa...