Tag - Phong thủy phòng khách

Vị trí đặt bình nước theo phong thủy

Việc để xảy ra ngũ hành tương khắc sẽ tác động bất lợi tới sức khỏe và tài vận của gia đình. Vì vậy việc đặt bình nước cũng nên tuân theo phong thủy.Việc để xảy ra ngũ hành tương khắc sẽ tác động bất lợi tới sức khỏe...