Tác dụng, ý nghĩa của các loại đồng tiền phong thủy