Số lượng quần áo cho vào máy giặt bao nhiêu là đủ ?