Những điểm cần biết trước khi mua đèn sưởi, quạt sưởi