Nguyên tắc thiết kế, cách bố trí ánh sáng trong nhà ở