Nguyên tắc bố trí nội thất – thổi hồn cho không gian