Nên đặt gương ở vị trí nào trong nhà thì tốt nhất?