Lưu ý khi tắm nước nóng để bảo vệ sức khỏe trời lạnh