Kiểu tủ dưới góc gầm cầu thang đẹp, tối ưu diện tích