Giặt thú nhồi bông bằng máy giặt thế nào cho đúng?