Đặt muối trong nhà đúng phong thủy, tài lộc tự kéo đến