Đặt hũ tài lộc phong thủy trong nhà, tiền vào như nước