Cách sử dụng nồi áp suất điện an toàn, chống cháy nổ