Các loại gỗ tự nhiên nội ngoại thất, ngoài trời phổ biến