7 tác dụng của ớt chuông với sức khỏe, làn da và mái tóc